Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Uvjeti korištenja
Opći uvjeti

Ove internet stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Spin Team Distribution d.o.o., Hribarov prilaz 6/A, HR - 10 000 Zagreb te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internet trgovina.
Uvjeti poslovanja Internet trgovine www.spinteam.hr sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).
Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.
Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima kupnje i poslovanja ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da ne koristite ove Internetske stranice.

Prodavatelj

Spin Team Distribution d.o.o.
Hribarov prilaz 6/A
HR - 10 000 Zagreb

OIB: 48459434399
MBS: 05661030

IBAN: HR3223600001103027049
Banka: Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital: 2.787 € uplaćen u cijelosti
Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 05661030

T: +385 95 3525 310
M: yonex@spinteam.hr

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini www.spinteam.hr. Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.
Informacije o proizvodima – Sve potrebne informacije o proizvodima kupcu su dostupne unutar kartice proizvoda.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i / ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i / ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na internet stranicama www.spinteam.hr.

Račun / Potvrda o sklopljenom ugovoru

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

Pravila postupanja trgovaca

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

Cijene

Cijene su izražene u kunama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Narudžbe

Naručivanje robe putem internet trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.
Svi proizvodi navedeni na internet trgovini www.spinteam.hr nalaze se na skladištu, odnosno raspoloživi za narudžbu u određenom roku.
Ukoliko određeni proizvod nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

Akcijska prodaja i kodovi za popust

Tvrtka Spin Team Distribution d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.
Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Spin Team Distribution d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.
Tvrtka Spin Team Distribution d.o.o. također povremeno daruje svim kupcima ili određenim kupcima (Facebook i Instagram prijateljima ili newsletter pretplatnicima) kupone za posebne promocije, pogodnosti i sniženja. Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova, za obračun popusta upišite točan tekst kupona u za to određenom mjestu u košarici i kliknite “PRIMJENI KUPON” – popust će se obračunati. Iskoristite ove pogodnosti prije nego završite vašu kupovinu.
Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja. Također, popusti mogu biti primijenjeni samo na jedan proizvod ili na ograničen/određen izbor proizvoda.
Nije moguće koristiti više kupona odjednom.
Kuponi se ne mogu primijeniti na proizvode koji su već na akciji.

Poklon bon

Poklon bon se nakon narudžbe šalje na e-mail osobe koja je naručila poklon bon. Možete ga iskoristiti tako da u košarici upišete kod u polje poklon bon i kliknete “PRIMJENI KUPON”. Poklon bon kupljen na www.spinteam.hr internet trgovini ne može biti iskorišten nigdje drugdje osim na www.spinteam.hr internet trgovini. Poklon bon možete koristiti za kupovinu proizvoda iz našeg online kataloga. Poklon bon ne možete koristiti za kupovinu poklon bonova. Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac. Ukoliko je vrijednost narudžbe veća od vrijednosti poklon bona, razliku možete platiti kreditnim karticama. Spin Team Distribution d.o.o. nije odgovoran ukoliko je www.spinteam.hr poklon bon izgubljen, ukraden uništen ili korišten bez pristanka.